More

  Dronem tylko z uprawnieniami. Co się zmieniło w 2021?

  Unia Europejska 1 stycznia 2021 roku ujednolici przepisy dotyczące dronów na całym kontynencie. Nowe przepisy zastępują obowiązujące przepisy każdego państwa UE i mają zastosowanie do wszystkich operatorów dronów. W tym momencie wchodzi w życie dwuletni okres przejściowy „ograniczonej kategorii otwartej”, dając wszystkim stronom czas na dostosowanie się do nowych zasad i przepisów.
  Obecnie przepisy dotyczące dronów różnią się w zależności od kraju. To, co jest dozwolone w jednym, może nie być dozwolone w innym. Na przykład, podczas gdy operatorzy dronów w Portugalii muszą używać dronów ważących mniej niż 25 kg i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do 1 miliona euro, ta sama zasada może nie mieć zastosowania w sąsiedniej Hiszpanii. Ta różnica powoduje zamieszanie i zahamowała adopcję dronów w UE. Jednak poprzez ujednolicenie przepisów UE ma nadzieję, że operacje dronów będą łatwiejsze i bezpieczniejsze dla wszystkich.

  Oprócz 28 państw członkowskich UE nowe ramy regulacyjne przyjmą również Islandia, Szwajcaria, Liechtenstein i Norwegia.

  Nowe europejskie ramy regulacyjne przyjmują podejście oparte na ryzyku, dzieląc każdą technologię na trzy oddzielne kategorie: otwartą, szczególną i certyfikowaną.

  Dodatkowe kryteria związane z wagą, certyfikacją, kwalifikacjami operatora i operacjami również pomogą określić, do której kategorii należą drony.

  Ograniczona kategoria otwarta

  Zanim trzy główne kategorie wejdą w życie, wszystkie operacje dronów będą należeć do kategorii ograniczonej otwartej. Przy wadze poniżej 2 kg, drony mogą latać blisko ludzi (50 m). W międzyczasie drony powyżej progu 2 kg muszą pozostawać w bezpiecznej odległości poziomej wynoszącej co najmniej 150 metrów na terenach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i rekreacyjnych w okresie ograniczonej kategorii otwartej.

  Kategoria otwarta

  Kategoria otwarta niskiego ryzyka dotyczy większości dronów konsumenckich i dronów, które nie transportują towarów. Operacje w kategorii otwartej nie będą wymagały zezwolenia od krajowego organu lotniczego (NAA) dla standardowych operacji, które mieszczą się w jego określonym zakresie. Oznacza to, że piloci dronów nie będą musieli się martwić, jeśli techniczne aspekty ich dronów są zgodne z przepisami UE. Zamiast tego odpowiedzialność spoczywa na producencie drona.

  Kategoria szczególna

  Ta kategoria będzie miała zastosowanie do operacji dronów, w przypadku których loty stwarzają poziom ryzyka większy niż kategoria otwarta.

  Operatorzy dronów, którzy chcą prowadzić zaawansowane operacje, takie jak BVLOS, należą do kategorii średniego ryzyka („szczególnej”).

  Kategoria certyfikowana

  Operacje należące do kategorii certyfikowane to te, które uważa się za stwarzające największe ryzyko.

  Na przykład lot wykonywany w kategorii certyfikowanej prawdopodobnie wiązałby się z transportem ludzi lub towarów niebezpiecznych.

  Podsumowanie

  Kwestie dotyczące latania dronem na  terenie UE znacznie zmieniają się od 2021 roku. W myśl zasady „nieznajomość prawa szkodzi” warto zapoznać się z poszczególnymi regulacjami, aby działały one na korzyść operatora, nie przeciw niemu. Aby uzyskać pomoc profesjonalistów, którzy pomogą Ci w uzyskaniu odpowiednich uprawnień odwiedź Airborn.aero.

  Nowe