More

  Nokian Tyres w partnerstwie badawczym na rzecz zrównoważonych opon

  Nokian Tyres podjęło kolejny krok w kierunku bardziej ekologicznie zrównoważonych opon. Firma ogłosiła partnerstwo w ramach projektu rozwojowego, którego celem jest poprawa jakości i wydajności recyklowanej sadzy używanej w produkcji opon. Przez większe wykorzystanie odzyskiwanej sadzy w mieszankach gumowych, producenci będą mogli tworzyć bardziej zrównoważone ekologicznie produkty.

  Sadza jest wykorzystywana jako wypełniacz wzmacniający w oponach, poprawiając ich wytrzymałość i elastyczność. Recyklowana sadza może zastępować część świeżej sadzy pochodzącej z surowców kopalnych. Jednak istnieje potrzeba poprawy właściwości odzyskiwanej sadzy, aby umożliwić jej szersze zastosowanie. Nokian Tyres w ramach projektu będzie pracować nad określeniem docelowych właściwości recyklowanej sadzy i testować uzyskane materiały.

  Innowacyjny projekt badawczy Nokian Tyres

  Nokian Tyres od lat koncentruje się na tworzeniu bardziej ekologicznych opon i chce poszerzyć swoją wiedzę na temat recyklowanej sadzy. Wprowadzenie na skalę produkcyjną udoskonalonej recyklowanej sadzy umożliwi testowanie jej w oponach i porównanie z tradycyjną i świeżą sadzą.

  Firma używa już recyklowanej sadzy w swojej linii produktowej od 2022 roku, co jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia celu firmy dotyczącego zwiększenia udziału surowców recyklowanych i odnawialnych w oponach do 50% do roku 2030.

  Praca nad wprowadzeniem nowych surowców do produkcji opon jest wyzwaniem ze względu na konieczność znalezienia odpowiedniej równowagi między surowcem a właściwościami opon. Wykorzystanie nowych materiałów wymaga intensywnych badań i testów, aby znaleźć optymalną kombinację, ponieważ mogą one wpływać na charakterystyki opony pod względem bezpieczeństwa.

  Projekt rozwojowy, w ramach którego Nokian Tyres jest zaangażowane, jest dwuletnim przedsięwzięciem koordynowanym przez Windspace Group A/S i współfinansowanym przez Danish Eco-Innovation Program. W projekcie uczestniczą również Environmental Waste International, Kiso A/S oraz Danish Technological Institute.

  Większe wykorzystanie recyklowanej sadzy w produkcji opon i innych produktów gumowych jest zgodne z celami zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, które dążą do zwiększenia odzysku zużytych opon i ograniczenia spalania.

  Nokian Tyres kontynuuje swoje wysiłki w kierunku tworzenia bardziej ekologicznych opon, a partnerstwo w projekcie rozwojowym dotyczącym recyklowanej sadzy jest kolejnym krokiem na drodze do jeszcze bardziej zrównoważonej produkcji.

  Źródło: Informacja prasowa

  Nowe