More

  System WMS jako narzędzie usprawniające procesy logistyki wewnętrznej

  Dzisiejsze czasy charakteryzują się ogromnym tempem wymiany handlowej. Rozwój sektora e-commerce, duża konkurencja, globalizacja i regionalizacja sprawiają, że jednym ze sposobów wyróżnienia się na konkurencyjnym rynku jest sprawnie działająca logistyka wewnętrzna. Jedną z metod profesjonalizacji tej gałęzi Twojego biznesu może być informatyzacja magazynu, a w szczególności wdrożenie profesjonalnego systemu zarządzania magazynem- systemu WMS.

  Czym jest system WMS?

  System WMS to narzędzi  informatyczne klasy korporacyjnej usprawniającej całość procesów związanych z obrotem magazynowym. W szczególności system WMS odpowiada za następujące obszary działania magazynu, czy centrum dystrybucyjnego:

  – przyjęcie towaru do magazynu

  – składowanie towaru

  – wydanie towaru poza magazyn

  W ramach procesów przyjęcia towaru do magazynu system WMS organizuje proces przyjęcia (najczęściej wcześniej awizowanego) nadając każdej wchodzącej do magazynu partii towaru indywidualny numer zwany numerem rejestracyjnym (jest indywidualny numer w postaci kodu kreskowego lub kodu dwuwymiarowego nadrukowany na etykiecie samoprzylepnej przy wykorzystaniu drukarek etykiet).

  Po przyjęciu towaru do magazynu system nadzoruje składowanie towaru w magazynie. W ramach procesów składowania system zarządza rozłożenie towaru w odpowiednim miejscu na regale (lub na innej lokalizacji odkładczej na przykład na miejscu paletowym). Składowanie odbywa się przy wykorzystaniu specjalnych algorytmów, które biorą pod uwagę szereg czynników, takich jak częstotliwość rotacji towaru, gabaryty towaru, sposób kompletacji na określonej grupie towarowej.

  Ostatnią grupą zdań nadzorowanych przez system WMS są zadania związane z wydaniem towaru poza magazyn. W ramach operacji związanych z wydaniem system nadzoruje kompletację towaru pod potrzeby realizacji konkretnych zleceń, wspomaga pakowanie w najbardziej optymalne opakowania oraz zarządza przygotowaniem i etykietowaniem samej paczki.

  Wdrożenie systemu zarządzania magazynem- oprócz WMS potrzeba również sprzętu automatycznej identyfikacji

  Samo wdrożenie systemu WMS nie jest procesem łatwym, trwa zazwyczaj kilka miesięcy i wymaga zaangażowania sił przyszłego użytkownika, jak i firmy wdrożeniowej. Na sukces wdrożenia systemu WMS składa się również dobranie odpowiedniego sprzętu wspomagającego pracę w magazynie. Rozumiemy przez to zwłaszcza dobór drukarki etykiet do drukowania etykiet rejestracyjnych oraz wysyłkowych, kolektorów danych, będących swego rodzaju łącznikiem pomiędzy systemem WMS, a operatorem oraz czytników kodów do odczytu kodów kreskowych szeroko stosowanych we współczesnych magazynach.

  HIT-Kody Kreskowe- Twój ekspert w świecie WMS

  Poznańskie integrator systemów automatycznej identyfikacji HIT-Kody Kreskowe wdraża systemy zarządzania logistyką magazynową oraz logistyką produkcji już od ponad 20 lat. W naszym portfolio znajdują się zarówno systemy WMS, jak i sprzęt automatycznej identyfikacji oraz etykiety samoprzylepne własnej produkcji.

  Nowe