More

  Zarejestrowałem znak towarowy. Czy mogę przejąć cudzą domenę siłą?

  Coraz więcej firm przenosi swoją działalność do internetu. Domena internetowa stała się więc tak samo istotnym elementem każdego przedsiębiorstwa jak nazwa czy logo. Nic więc dziwnego, że firmy chcą swoje domeny chronić. Opowiem ci jak można chronić domenę internetową oraz czy możliwe jest odebranie czyjejś domeny siłą w oparciu o zarejestrowany znak towarowy.

  Co to jest domena internetowa?


  Domena internetowa to po prostu adres, który pozwala na połączenie z konkretną stroną w internecie. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, w skrócie NASK, zajmuje się rejestracją takich domen. Rejestrację oferują także firmy pośredniczące.

  Warto omówić tutaj kwestie prawa własności do domeny, gdyż nie jest to taka oczywista sprawa. Rejestracja domeny nie oznacza, że jesteś jej właścicielem – jesteś jedynie jej użytkownikiem. Skoro nie jesteś jej właścicielem to nie masz prawa zakazać innej osobie wykorzystywania elementów domeny.

  Tutaj króluje zasada „Kto pierwszy ten lepszy”. Pamiętaj jednak, że domena nie może naruszać cudzych praw, np. praw do

  Zobacz również:

  Czy mogę zarejestrować domenę internetową jako znak towarowy?

  Jeśli domena spełnia określone w prawie warunki, może być zarejestrowana jako znak towarowy. Trzy najpopularniejsze formy znaków towarowych to:

  1. Znak słowny – np. ORLEN

  2. Znak słowno-graficzny – połączenie nazwy oraz grafiki

  3. Znak graficzny – grafika bez nazwy.

  Domenę internetową możesz zarejestrować jako znak słowny. W rejestrach Urzędu Patentowego można znaleźć wiele takich przykładów jak Allegro.pl czy bodzio.pl.

  ​Kiedy ochronię domenę rejestrując znak towarowy?

  Zastrzeżenie marki nie jest rzeczą konieczną i niezbędna do prowadzenia firmy. Wiedz jednak, że rejestracja znaku towarowego daje najsilniejszą ochronę prawną twojej marki – warto więc z tego skorzystać. Jeśli chcesz by ochroną objęta była także domena internetowa to musisz wziąć pod uwagę dwie kwestie.

  1. W firmowej domenie musi znaleźć się twój znak towarowy

  Aby domena była chroniona, zarejestrowany przez ciebie znak towarowy musi się w niej znaleźć. Jeśli twoja marka to MICH-POL to adres powinien brzmieć „www.mich-pol.pl”.

  Tylko w tym przypadku twój zarejestrowany znak towarowy będzie chronił również domenę internetową. Zastosowanie innej nazwy spowoduje, że ta ochrona nie będzie obejmować domeny.

  2. W domenie nie może znaleźć się nazwa opisowa

  Nazwa opisowa nie nadaje się do odróżniana towarów lub usług na rynku, gdyż wskazuje ona dokładnie na ich rodzaj. Tym samym nie może zostać zarejestrowana jako słowny znak towarowy. Może natomiast być zarejestrowana w formie słowno-graficznej, chroniona jednak będzie szata graficzna, a nie sama nazwa. A więc by domena internetowa mogła być chroniona, nie może zawierać nazwy opisowej.

  ​Jak mogę przejąć cudzą domenę internetową?

  Oczywiście najłatwiej będzie taką domenę od kogoś po prostu odkupić. Przejąć domenę możesz też wtedy, kiedy obecny abonent nie zapłaci za kolejny okres użytkowania. Niestety w przypadku bardzo popularnych domen coś takiego jest niemal niewykonalne.

  Istnieje możliwość odebrania domeny siłą. W takim przypadku musisz sprawdzić czy istnieją jakieś przesłanki umożliwiające ci przejęcie domeny na mocy wyroku sądowego. Sprawy dotyczące domen internetowych toczą się przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych. Postępowanie przed tym sądem ma trzy charakterystyczne cechy:

  1. Proces w całości odbywa się drogą elektroniczną, rozprawy w formie stacjonarnej to rzadkość (jedynie w trudnych sprawach).

  2. W roli arbitrów występują osoby będące ekspertami w dziedzinie prawa własności intelektualnej, jest to więc gwarancja rzetelności procesu

  3. Proces powinien zostać zakończony przed upływem 30 dni od dnia wyznaczenia arbitra do danej sprawy

  Prawomocny wyrok sądu daje ci możliwość przejęcia cudzej domeny internetowej.

  W jakich sytuacjach korzystanie z domeny internetowej narusza prawo?

  Najczęściej dochodzi do naruszenia praw do zarejestrowanego znaku towarowego, czyli w sytuacji, gdy w domenie znajduje się element oznaczenia podlegający ochronie prawnej. Pewne działania natomiast można zaliczyć jako czyn nieuczciwej konkurencji. Co ciekawe, w niektórych przypadkach dochodzi też do naruszenia dóbr osobistych.

  1. Naruszenie praw do zastrzeżonego znaku towarowego

  Wyjaśniłem już, że do takiego naruszenia dochodzi wtedy, kiedy w domenie wykorzystywany jest jakiś element zarejestrowanego znaku towarowego. Nie jest to jednak jedyny warunek, by takie działanie uznać za naruszenie prawa. Oprócz tego, zarówno domena, jak i zarejestrowany znak towarowy muszą być wykorzystywane do oznaczania identycznych lub podobnych produktów lub usług.

  Jeśli korzystasz z domeny www.mich-pol.pl, pod którą prowadzisz sklep z elektroniką, a ktoś inny pod tą samą marką sprzedaje słodycze, to do żadnego naruszenia tutaj nie dochodzi. Co innego gdyby obie strony handlowały słodyczami.

  2. Naruszenie wynikające z czynu nieuczciwej konkurencji

  Pewną ochronę prawną zapewnia także ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta ma na celu regulowanie stosunków pomiędzy przedsiębiorcami, a także ochronę interesów konsumentów.

  By wytłumaczyć kiedy użytkowanie domeny będzie uznawane za czyn nieuczciwej konkurencji posłużę się przykładem.

  Pan Michał prowadzi bloga o tematyce informatycznej. Jeśli blog ten nie ma charakteru komercyjnego, czyli nie jest nastawiony na zarabianie, to Panu Michałowi nie można przypisać czynu nieuczciwej konkurencji. Sytuacja będzie wyglądać inaczej, gdy charakter komercyjny będzie widoczny, np. gdy na blogu pojawią się reklamy różnych firm.

  Za czyn nieuczciwej konkurencji uznamy także rejestrację domeny, która wykorzystuje znak towarowy innej osoby, w przypadku, gdy ta osoba jako pierwsza się tym znakiem posługiwała.

  Chciałbym też wspomnieć tutaj o rejestracji nieużywanych domen. Czynem nieuczciwej konkurencji będzie zakup domeny i jej niewykorzystywanie, gdyż jest to utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom. Takie działanie może narazić inną firmę, posługującą się tą samą nazwą na straty – klienci mogą uznać, że towary bądź usługi danej firmy są niedostępne.

  3. Naruszenie dóbr osobistych

  Naruszenie tego typu może się objawiać w dwóch formach – naruszenia dóbr osobistych osoby fizycznej lub osoby prawnej.

  Dojdzie do tego wtedy, kiedy w domenie zostanie zawarte nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej. Tym bardziej jeśli wprowadza to innych w błąd (np. ośmiesza daną osobę lub narusza dobre imię firmy).

   

  Czy wystarczy zarejestrować znak towarowy, aby przejąć domenę internetową?

  Nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Każdy przypadek wymaga odrębnej analizy. Czasami jest to możliwe, a czasami nie.

  Jest to możliwe w sytuacji, gdy domena była nieużywana, a uaktywniła się po czasie i narusza tym sposobem przysługujące ci prawa. Miej jednak na uwadze, że zastrzeżenie marki w Urzędzie Patentowym nie stanowi o legalności twoich działań. Nie będziesz mógł w potencjalnym sporze przywołać argumentu zarejestrowanego znaku towarowego, jeśli ktoś inny wykorzystywał to oznaczenie już wcześniej, lecz nie było ono zastrzeżone.

  Zapamiętaj – w sporze sądowym, sąd oceni jakie miałeś intencję rejestrując daną domenę, a także jakie prawa posiadałeś w momencie rejestracji.

  Natomiast nie jest możliwe odebranie cudzej domeny internetowej na podstawie zarejestrowanego znaku słowno-graficznego, jeśli znak ten zawiera nazwę opisową. Posiadanie zarejestrowanego logo z nazwą Tanie Perfumy nie umożliwi ci przejęcia strony www.tanieperfumy.pl.

  Znak towarowy a domena internetowa – podsumowanie

  Domenę internetową z pewnością warto chronić. Najmocniejszą ochronę zapewnia rejestracja marki w Urzędzie Patentowym. Nie zawsze jednak domena będzie mogła być chroniona. Nie zawsze też będzie możliwe jej przejęcie. Z tym tematem najlepiej więc zgłosić się do rzecznika patentowego, który dokładnie zbada twój przypadek i udzieli fachowej porady.

  Nowe