More

  Prezes NBP przekazał wiadomość dla kredytobiorców. Chodzi o obniżkę stóp procentowych

  We wtorek NBP podał do informacji prognozowaną stopę inflacji. Niestety wywołało to lawinę negatywnych komentarzy i, prawdę mówiąc, nie ma co się dziwić. Na ten odzew w sieci postanowił zareagować prezes NBP, który zwołał czwartkowe spotkanie. Przekazał on najbardziej prawdopodobny scenariusz. Chodzi o stopy procentowe. 

  Obniżka stóp procentowych — kiedy?

  Najnowsza projekcja inflacji NBP pokazuje, że wzrost cen zbliży się do prognozowanego przez NBP celu (2,5 proc. +/- 1 proc.) dopiero po dwóch latach. Można więc założyć, że do tego czasu nie doświadczymy obniżek stóp procentowych.

  Bazowy scenariusz NBP zakłada, że średnioroczna inflacja w 2022 r. osiągnie próg 14,2 proc., a PKB wzrośnie o 4,7 proc. W 2023 r. kolejno 12,3 proc. i 1,4 proc., a w 2024 r. – 4,1 proc. i 2,2 proc. Inflacja bazowa według Banku Centralnego w 2022 r. sięgnie 8,9 proc., w 2023 r. zmniejszy się do 7,5 proc., a w 2024 r. do 4,2 proc.

  Obniżki stóp procentowych możliwe od 2023 roku

  Analizując przedstawiony scenariusz, można założyć, że pierwszych obniżek stóp procentowych doczekamy się w 2024 r. Choć zapewne pocieszyć kredytobiorców mają wprowadzone programy pomocy — w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz wakacje kredytowe, to nie wyglądało to wciąż optymistycznie. Zapewne dlatego też na czwartkowym spotkaniu prezes NBP Adam Gapiński postanowił odnieść się do prognoz.

  Jak podaje PAP, jeśli bazowy scenariusz dojdzie do skutku, to zdaniem Prezesa pierwszych obniżek stóp procentowych doczekamy się już w przyszłym roku.

  Jeżeli zmaterializuje się scenariusz z ostatniej projekcji inflacji, to według dzisiejszej oceny możliwe będzie szybkie zakończenie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, a w 2023 r., przy spadającym szybko tempie wzrostu PKB, możliwe będą obniżki stóp – mówi prezes NBP Adam Glapiński.

  Oczywiście zaznaczył także, że ostateczne decyzje podejmowane w tym temacie zależeć będą od rozwoju sytuacji rynkowych. Według Gapińskiego szczyt inflacji zostanie osiągnięty w trzecim kwartale 2022 roku. W przypadku, gdy tarcza antyinflacyjna zostanie utrzymana nadal, to możemy spodziewać się 16 % wzrostu cen.

  Czego dotyczy tarcza antyinflacyjna?

  Narodowy Bank Polski zakłada, że sytuacja może doprowadzić do tego, że rząd wydłuży okres obowiązywania tarczy antyinflacyjnej. Może obowiązywać ona nawet do stycznia lub lutego przyszłego roku. Jeśli to nastąpi, to inflacja w 2023 będzie niższa, a wyższa natomiast w 2024 r. Dodatkowo tempo wzrostu cen konsumenckich w 2022 r. spadnie o 3,2 pkt. proc.

  Nowe